>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Pravica, ľavica, Fico a Fruni

Utorok, 28. 7. 2009

Pred krátkym časom sme za SDKÚ-DS navrhli a zdôvodnili predĺženie podpory v nezamestnanosti z pol roka na rok. Zároveň sme poukázali na to, že za prvé dva roky Ficovej vlády napriek výraznému ekonomickému rastu narástla miera chudoby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Medzi aprílom 2006 a aprílom 2008 vzrástol podiel viacdetných rodín (s tromi a viac deťmi) v pásme chudoby z necelej štvrtiny (24%) na tretinu (33%). Stretli sme sa potom aj s takými reakciami, že sa posúvame doľava, že to by nemala byť agenda pravicovej strany a podobne. Istá nová, blogujúca tvár HZDS naše iniciatívy dokonca nazvala pretekmi v populizme. Je to naozaj tak? Má byť riešenie chudoby a sociálna politika len ľavicovou agendou? Som presvedčený, že nie.

Rozdiel medzi pravicou a ľavicou nie je v tom, že by jedna sociálnu politiku, ochranu a solidaritu odmietala a druhá forsírovala. Rozdiel je v miere prerozdeľovania a v nástrojoch a metódach, ktoré sa v týchto oblastiach uplatňujú. Obrazne povedané, ľavica rozdáva ryby, kým pravica udice. Rozdávanie rýb môže byť krátkodobo efektívnejším spôsobom boja s chudobou, problémom však je, že veľmi často vedie k tomu, že rýb je stále menej a ľudia ich nevedia a nechcú ani chovať, ani loviť.

Rozumná vláda je taká, ktorá rozdá ryby tým, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu rybárčiť (starí, chorí, handicapovaní), vytvorí motivačný systém na základe hesla „chytať ryby sa oplatí viac, ako stáť s nastrčenou rukou“ a zároveň vytvorí prostredie a podmienky, aby rýb pribúdalo a nie ubúdalo (najmä zlepšovaním podnikateľského prostredia a rastom konkurencieschopnosti krajiny) a aby ľudia mali udice (najmä potrebnú kvalifikáciu).

Vzniká otázka, či náš návrh na predĺženie poberania podpory v nezamestnanosti nie je v rozpore s vyššie uvedeným. Ide predsa skôr o rozdávanie rýb ako udíc. Zjavne si to myslí aj ministerka Tomanová, ktorá v reakcii na náš návrh uviedla, že sme farizeji, pretože sami sme toto obdobie počas minulej vlády skrátili na dnešného pol roka. Problém je však v tom, že dnes je mimoriadna situácia. Áno, doba poberania podpory v nezamestnanosti bola skrátená za Dzurindovej vlády, ale až po šiestich rokoch vládnutia. Až v roku 2004, kedy bola ekonomika po mečiarovskom bačovaní stabilizovaná a reformami naštartovaná tak, že vytvárala pracovné miesta v tej miere, že v zásade každý kto pracovať chcel, si prácu našiel.

Dnes je situácia kvôli kríze, ale aj kvôli nekompetentnosti Ficovej vlády zásadne iná. Za pár mesiacov prišlo o prácu stotisíc ľudí, negatívny trend pokračuje a voľných miest je len nepatrný zlomok oproti počtu ľudí, ktorí prácu strácajú. Nie sú ryby, takže rozdávanie udíc problém nerieši. V tejto situácii rozumné vlády všade na svete (napr. v ČR pravicová Topolánkova vláda) už dávno predĺžili dobu poberania podpory.

Ficova vláda k tomuto kroku pristupuje neskoro a nedostatočne a čo je ešte horšie, správca slovenského rybníka nerobí nič preto, aby sa v budúcnosti situácia zlepšila. Kríza skôr či neskôr pominie a rozumní správcovia iných rybníkov už dávno konajú tak, aby boli straty z krízy čo najmenšie, ale najmä aby sa po kríze chov rýb rýchlo zvýšil. Najdôležitejšie, najmä pre malé a otvorené ekonomiky, budú zdravé verejné financie a zlepšujúce sa podnikateľské prostredie. To budú kľúčové oblasti, tak ako pri chove rýb čistá voda a dostatok krmiva. Ficova vláda ide v obidvoch týchto kľúčových oblastiach v protismere. Podnikateľské prostredie sa zhoršuje a verejné financie sa pod dohľadom tandemu Fico – Počiatek vybrali maďarskou cestou. Že sa to dá aj inak, ukazujú príklady iných krajín (napr. Írsko), ale aj mnohých slovenských miest (napr. Martin), kde sú správcovia rybníkov pri zmysloch a nestratili súdnosť.

Hlavný problém, ktorý dnes na Slovensku máme, nie je dilema medzi pravicovým a ľavicovými riešeniami v ekonomickej a sociálnej oblasti, či nebodaj v protikrízovej politike. Na Slovensku totiž ľavicu nemáme. Fico ryby nerozdával vo väčšej miere chudobným a núdznym ani vtedy, keď bol rýb dostatok, ba až prebytok. Neveríte? Najlepšie o tom svedčia čísla za prvé dva roky Ficovej vlády, hojné a tučné roky 2006 – 2008. Miera prerozdeľovania meraná podielom verejných výdavkov na HDP, klesla v tomto období z 37,2%% na 35,3%. Medzi aprílom 2006 a aprílom 2008 (teda bez vplyvu krízy) vzrástol podiel osamelých dôchodcov nad 65 rokov v pásme chudoby z 15% na 22%, podiel viacdetných rodín (s tromi a viac deťmi) v chudobe z 24% na 33%. Iné zarážajúce čísla z vládnych štatistík a odhadov hovoria, že kým v roku 2005 (za existencie Zajacových poplatkov) zaplatili ľudia z vlastného vrecka za lieky a zdravotnícke služby a poplatky 20,4 mld. Sk, v roku 2009 to bude podľa odhadu ministerstva financií už 35,1 mld. Sk, teda nárast o 72%. Kombinácia rastu chudoby medzi najohrozenejšími skupinami ľudí a takéhoto enormného nárastu priamych platieb v zdravotníctve okrem iného vedie k tomu, že rastie počet a podiel ľudí a rodín u ktorých výdavky na zdravotnícke služby dosahujú katastrofické rozmery (za také sa považuje stav, kedy po odpočítaní nevyhnutných výdavkov na živobytie ľudia viac ako 40% svojich ostatných výdavkov vynakladajú za lieky a zdravotnícke služby). Takže obrazne povedané, Fico nie je ani ľavicový, ani pravicový správca rybníka. Zdedil po svojich predchodcoch plný, bohatý rybník a ryby rozdal - nie však ľuďom, ale úzkej skupine veľkoobchodníkov s rybami. Stručný obsah najvýdatnejších bezplatných výlovov nájdete na stránke www.ukradli.sk.

Medzitým sa ryby nakazili celosvetovou nákazou, takže ich mnoho uhynulo. Správca predstiera boj s nákazou a koná tak, že znečisťuje vodu a nezabezpečuje dostatok krmiva pre budúcnosť.

Robert Fico sa nespráva ako zodpovedný správca rybníka, ale ako správca nebankového subjektu. Fruni sľuboval 40% výnosy, Fico silný sociálny štát a istoty. Tak ako Fruni nikdy nepracoval na zhodnotení úspor ľudí, ktorí mu uverili, tak ani Fico nebuduje žiadny silný sociálny štát a nerobí politiku pre ľudí. Ani pre tých, ktorí mu stále veria. Obávam sa, že pre tých najmenej. Nedajte sa pomýliť stále vysokými preferenciami Roberta Fica. Aj Frunimu väčšina jeho klientov verila až kým to nekrachlo.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!