>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Aký to bol rok?

Pondelok, 20. 12. 2010

Z pohľadu globálnej ekonomiky rok 2010 naznačil, že problémy svetovej finančnej a ekonomickej krízy zďaleka nie sú za nami a že vo veľkej časti vyspelého sveta sa nám kríza len preliala z finančnej a ekonomickej do krízy dlhovej. A nebude to len problém Európy, ale aj USA. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa bude viac a viac presadzovať v globálnej ekonomike Ázia a že práve tu bude najväčšia dynamika rastu a konkurencieschopnosti.

Pre Európu, ale najmä pre eurozónu bol rok 2010 veľmi zlým rokom a končí bez veľkej šance, že ten budúci bude lepší. Euro má vážne problémy a dnes je už jasné, že problém je hlbší a širší, ako sa zdalo, alebo skôr, ako sa dúfalo. Za zásadnú strategickú chybu roka 2010 považujem rozhodnutie o pôžičke Grécku a o zriadení ochranného valu (EFSF). Ide totiž o rozhodnutie zachraňovať európske banky na účet daňových poplatníkov všetkých krajín eurozóny. Deje sa tak pritom veľmi netransparentným spôsobom, kedy sa argumentuje záchranou eura a solidaritou s krajinami, ktoré sa dostali do problémov. Je čím ďalej tým viac jasné, že neplatí ani jedno, ani druhé. Problém neriešime, len ho hrnieme pred sebou a so solidaritou to tiež nemá nič spoločné. Je evidentné, že reštrukturalizácia dlhu a možno aj odchod z eurozóny by v konečnom dôsledku Grécku pomohli viac, ako takáto "záchrana a solidarita.“

Na Slovensku bol rok 2010 poznamenaný najmä voľbami. Voľby dali Slovensku šancu, aby sme zastavili veľmi nebezpečné smerovanie Slovenska, smerovanie, ktoré v skratke nazývam cestou cez Maďarsko do Grécka. Ak by po voľbách pokračovala Ficova vláda, myslím, že Slovensko by dopadlo veľmi zle. Obával by som sa najmä neschopnosti ozdraviť verejné financie systémovo udržateľnými opatreniami, čo by viedlo k ohrozeniu kredibility Slovenska ako dôveryhodného dlžníka so všetkými známymi dôsledkami.

V tomto zmysle si myslím, že rok 2010 bol pre Slovensko dobrým rokom. Ak budeme schopní naozaj ozdraviť verejné financie a pokračovať v potrebných reformách a zmenách tak, ako sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády, potom verím, že napriek ťažkým podmienkam v eurozóne, Európe a vo svete budeme mať šancu byť úspešní. Rok 2010 nám túto šancu dal, mali by sme ju využiť.

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!