>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Budeme si musieť vybrať

Pondelok, 14. 3. 2011

Dnešný daňovo-odvodový systém je zložitý, nespravodlivý a neudržateľný. Chceme ho zmeniť tak, aby bol jednoduchý, spravodlivý a udržateľný. Predložil som návrh, ktorý tieto atribúty spĺňa a prišla silná vlna odporu a nevôle.

Najskôr k zložitosti. Dane sme reformou zjednodušili, ale odvodový systém je taký zložitý a neprehľadný, že vo svetovom rebríčku, čo sa týka jednoduchosti, sme až na 122. mieste na svete, za krajinami, ako je Irán, Rwanda či Kazachstan.

Realizácia nového návrhu bude znamenať zásadné zjednodušenie systému. Jednotný a jediný vymeriavací základ, jeden zdravotný odvod vo výške 9 %, jeden sociálny odvod vo výške 19 % (znížený pre samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov), spoločné jednotné zúčtovanie daní, ciel a odvodov na jednom tlačive a pre jednu inštitúciu.

Nespravodlivosť dnešného systému spočíva v tom, že dohodári neplatia takmer žiadne odvody (1,05 percenta) a SZČO platia dane a odvody výrazne nižšie ako zamestnanci. SZČO v priemere ročne zaplatia na daniach a odvodoch 1 700 eur na osobu, zamestnanci 5 200 eur, teda viac ako trojnásobne viac. Vyše tri štvrtiny SZČO (77,5 %) platí dane a odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Vezmime si konkrétny príklad troch osôb s rovnakým hrubým príjmom 1 000 eur. Zamestnanec dostane na ruku 757,8 eura, živnostník 816,7 eura a dohodár 854,2 eura. Rozdiely v celkových nákladoch práce sú ešte väčšie, u zamestnanca sú v tomto prípade oproti čistej mzde vyššie o 78,4 percenta, u živnostníkov o 22 percent a u dohodárov o 18 percent.

A nakoniec neudržateľnosť. Predchádzajúci odsek jasne dokazuje, že je tu silná motivácia unikať z daní a odvodov cez dohody a SZČO. Deje sa tak aj dobrovoľne, ale aj nútene zo strany zamestnávateľov, ktorí si takto znižujú náklady. Výsledkom sú výrazné výpadky príjmov z daní a odvodov, ale aj deformácia podnikateľského prostredia. Ak sa to nezmení, rozvráti to verejné financie.

Rešpektujem dôležitosť aj špecifickosť živnostenského stavu. Návrh reformy to zohľadňuje tým, že ponúka nižšiu sadzbu sociálneho odvodu (16 percent oproti 19 percentám u zamestnancov), ako aj návrhom na stopercentné odpisy pre živnostníkov a návrhom zavedenia daňového bonusu pre živnostníkov.

Každý súhlasí, že systém by mal byť jednoduchý, spravodlivý a udržateľný. Takmer nikto však nechce, aby sa ho navrhované zmeny dotkli. A to sa jednoducho nedá. Budeme si musieť vybrať.
Autor je minister financií

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!