>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Krivé zrkadlo Jána Počiatka

Pondelok, 13. 9. 2010

Rozpočet je ako zrkadlo, v ktorom je možné vidieť a dozvedieť sa o krajine a najmä o jej ekonomike veľmi veľa. Avšak len za dvoch predpokladov. Tým prvým je, že rozpočet musí byť pripravovaný na základe štandardných pravidiel, ktoré nezakrývajú realitu, a tým druhým predpokladom je, že politici, ktorí sú za prípravu rozpočtu zodpovední (teda najmä ministri financií), neklamú a nepodvádzajú.  

Jasné pravidlá napríklad znamenajú používanie metodiky ESA 95, ktorá sa používa aj v EÚ a ktorú sme na Slovensku zaviedli počas druhej Dzurindovej vlády od roku 2003. Bez týchto pravidiel vláda ani minister financií vlastne nevedia, aký je skutočný vývoj verejných financií. Najlepšie to ilustruje skutočnosť za rok 2000, keď vykázaný a v štatistických ročenkách uvádzaný deficit verejných financií bol 3,4 percenta. Keď sa však údaje neskôr prepočítali podľa metodiky ESA 95, ukázalo sa, že to bolo 12,3 percenta.

Ani ESA 95 však nemusí stačiť, ak politici klamú a zavádzajú. Dôkazom je nielen grécka epopeja, ale aj Počiatkove rozpočty u nás na Slovensku. Ukázalo sa, že skutočný deficit v roku 2009 je 8,0 percenta HDP, nie 6,8 percenta, ako sa to uvádza v štátnom záverečnom účte, ktorý schválila Ficova vláda. Polovica tohto rozdielu ide na vrub Počiatkovho zavádzania, keď nezapočítal do výdavkov peniaze, ktoré vláda požičala Cargu, železniciam a nemocniciam. Každý pritom vie, že tieto inštitúcie dostala Ficova vláda do takého stavu, že nie sú schopné splácať ani úroky, a teda, že nešlo o pôžičky, ale o dotácie, a teda mali byť podľa pravidiel ESA 95 do výdavkov započítané. Počiatek o tom vedel, odborné sekcie ministerstva financií ho na to upozornili.

Rovnako je to aj s rozpočtom na rok 2010. Deficit bude 7,8 percenta a nie 5,5 percenta, a to aj preto, že sa v rozpočte zavádzalo a klamalo. Rozpočet bez jasných pravidiel je ako zrkadlo zamazané blatom tak, že v ňom nevidno nič. ESA 95 síce blato zotrela a zrkadlo umyla, ale ak politici s rozpočtom manipulujú a klamú, tak je to krivé zrkadlo. Vyleštené, ale krivé. Takže potom, ako som sa v minulosti podieľal na umytí zrkadla, chcem sa v nadchádzajúcich rokoch zamerať na to, aby už nebolo také ľahké rozpočtové zrkadlo kriviť. Pripravíme také legislatívne a inštitucionálne pravidlá, ktoré budú toto riziko minimalizovať, pretože pokušenie ísť ľahšou cestou, podvádzať a klamať, tu bude vždy.

 

 

 

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!