>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Obavy o euro

Pondelok, 8. 4. 2013

Po tom, čo sa udialo na Cypre, sa budúcnosť eura posunula od neistej smerom k beznádejnej.

Medzi ekonómami je v zásade zhoda, že hlavný problém eurozóny je v tom, že je to menová únia bez fiškálnej únie a že dlhodobo to takto nemôže fungovať. Potrebujeme teda fiškálnu úniu. Ale akú?

Máme dve krajné možnosti – na jednej strane silnú politickú a fiškálnu úniu so spoločnými daňami a s veľkými transfermi (spojené štáty európske, USE), a na druhej strane fiškálnu úniu bez týchto federatívnych prvkov, avšak so silnými a s vynútiteľnými spoločnými pravidlami čo sa týka fiškálnej politiky a štrukturálnych reforiem. Inými slovami, transferovú úniu alebo reformnú úniu. Zásadný problém menovej únie totiž nespočíva v rozdielnej ekonomickej úrovni jej členov, ale v rastúcej ekonomickej a konkurenčnej divergencii. Potrebujeme teda konvergenciu, a tú môžeme dosiahnuť dvoma spôsobmi – transfermi, alebo reformami. Východné Nemecko je príkladom transferovej konvergencie, ostatné postkomunistické krajiny zasa reformnej konvergencie.

Aj keď fiškálna únia typu USE má silných zástancov (vrátane českého prezidenta Zemana), som presvedčený, že je to beznádejný projekt. Bez ohľadu na ekonomické ťažkosti, je predovšetkým beznádejný politicky. Dôvod je prostý – spoločná európska identita je príliš slabá a národná identita príliš silná na to, aby bol takýto projekt politicky priechodný. A treba povedať, že chvalabohu, pretože ekonomicky by bol určite neúspešný.

Jediná šanca je teda reformná fiškálna únia založená na prísnych a vynútiteľných spoločných pravidlách, ktoré si vynútia ozdravenie verejných financií a štrukturálne reformy v záujme posilnenia konkurencieschopnosti a zabezpečenia konvergencie. Ale aj pravidlá, ktoré v prípade nesúhlasu krajiny s vynucovanými opatreniami umožnia jej odchod z eurozóny. 
Prečo je po Cypre všetko zložitejšie? Pretože sa znovu potvrdilo, že neplatí rovnaký meter na všetkých, že väčší a „systémovo dôležitejší“ sú privilegovaní a pravidlá nie sú rovnaké pre každého. Neplatí to len v prípade Cypru, ale aj v prípade Írska, Grécka a Portugalska na jednej strane a Španielska a Talianska na druhej strane. 
Reformná fiškálna únia môže fungovať len za predpokladu silných, vynútiteľných, férových, rovných a rovnakých podmienok pre všetkých. Inak žiadna fiškálna únia nemá šancu a bez nej nemá šancu ani únia menová, teda ani euro.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!