>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Otázky za 775 mld. Sk

Pondelok, 26. 10. 2009

Ficova vláda bude mať od júna 2006 do júna 2010 k dispozícii o 775 mld. Sk viac, ako mala druhá Dzurindova vláda za rovnaké obdobie od júna 2002 do júna 2006. Áno, taký bol nárast verejných zdrojov, ktoré sa minuli, alebo podľa rozpočtov plánujú minúť počas Ficovej vlády.

Nejde pritom len o priame výdavky ústrednej vlády, ale o všetky verejné výdavky, avšak zodpovednosť vládnej väčšiny za spôsob použitia všetkých týchto peňazí je evidentná - vládna väčšina určuje najmä zákonmi pravidlá hry na použitie všetkých týchto peňazí. Najskôr stručne k tomu, ako sa Ficova vláda pričinila o to, že mohla minúť až o toľko viac peňazí. Prvého dva a pol roka Ficovej vlády boli vyššie výdavky umožnené vyššími príjmami, ktoré prišli vďaka Ficom toľko okiadzaným a nenávideným reformám. Keď sa slovenská ekonomika od konca minulého roka začala prepadať do recesie a príjmy výrazne klesli, začala Ficova vláda krajinu rýchlo zadlžovať (pozri), aby mohla v náraste výdavkov pokračovať. 775 mld. Sk (25,1 mld. eur) je obrovský balík peňazí, ktoré má Fico navyše. Na jednu štvorčlennú rodinu to znamená 574- tis. Sk, ktoré má Fico navyše oproti Dzurindovi. Logicky sa tlačí na jazyk množstvo otázok. Kde tie peniaze sú? Ako sa použili? Ako sa prejavili na živote ľudí? Korupcia a klientelizmus dosiahli za Fica také rozmery, že podľa aktuálneho rebríčka Svetového ekonomického fóra nás to zaradilo na posledné miesto v Európe a 127. miesto zo 133 hodnotených krajín sveta. Len pri nami zmapovaných 45 najväčších prípadoch korupcie, klientelizmu a plytvania prichádzame takmer o 90 mld. Sk (pozri).

Skutočná miera plytvania a neefektívneho vynakladania peňazí je však evidentne rádovo vyššia. Fico má o 775 mld. Sk viac, ALE: Zlepšilo sa fungovanie zdravotníctva? Sú pacienti zdravší a spokojnejší? Sú zdravotníci spokojnejší? Platia ľudia menej za lieky a zdravotnícke služby? Zvýšili sa platy učiteľom tak, ako by si zaslúžili z hľadiska dôležitosti ich práce? Zlepšuje sa kvalita školstva? Zvýšili sa výrazne výdavky na vedu a výskum? Urýchlila sa výstavba diaľnic? Je v krátkom čase šanca na diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc? Zmenšujú sa regionálne rozdiely? Pokročilo sa v riešení rómskej problematiky? Klesá na Slovensku miera chudoby? Zvýšila sa vymožiteľnosť práva? Funguje súdnictvo lepšie? Funguje lepšie polícia? Zlepšujú sa podmienky na prílev investícií a vznik nových pracovných príležitostí? Zvýšila sa udržateľnosť dôchodkového systému? Zvýšila sa miera náhrady, teda pomer medzi dôchodkami a mzdami? Zvýšila sa výraznejšie podpora rodín a detské prídavky? Znížili a zjednodušili sa odvody? Zlepšili sa služby štátu pre obyvateľov? Posilnila sa stredná vrstva? Odpovedzte si sami. Najlepšie pri urnách.

 

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!