>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Pýcha verzus fakty

Pondelok, 14. 4. 2008

Pred pár dňami schválila vláda Východiská verejných rozpočtov na roky 2009 - 2011, v ktorých predpokladá postupný pokles deficitu verejných financií z tohtoročných 2,0 % na 1,7 % v roku 2009, 0,8 % v roku 2010 a dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2011. Premiér Fico aj minister Počiatek sa pochválili a vládu pochválil aj guvernér NBS. Samotný zámer ďalšieho znižovania deficitu a dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia je pozitívny, treba však dodať aj ďalšie fakty, aby bol obraz úplný. A tie ďalšie fakty znejú nasledovne.

Vládou navrhované znižovanie deficitu je pri rýchlom raste, aký ekonomika dosahuje, veľmi nedostatočné, vláda dokonca neplní ani revidovaný Pakt rastu a stability, ktorý predpokladá pokles štrukturálneho deficitu najmenej o 0,5 % ročne. Naše konsolidačné úsilie nepovažuje za dostatočné ani Európska komisia, ktorá v hodnotení Konvergenčného programu odporučila na rok 2009 deficit o 0,4 % a na rok 2010 o 0,5 % nižší, ako je cieľ slovenskej vlády.

Búchanie sa do pŕs zo strany premiéra a ministra financií neobstojí ani v porovnaní s číslami za predchádzajúce roky. Už v roku 2005 sme mali deficit 2,3 % (po očistení o jednorazový vplyv odpustenia dlhu voči Iraku), v roku 2006 stúpol v dôsledku krokov novej Ficovej vlády na 3,7 %. Vďaka reformám, spusteným od roku 2004, dosahujeme nielen rekordné tempá ekonomického rastu, ale aj omnoho vyšší (aj oproti optimistickým predpokladom) rast verejných, najmä daňových príjmov. Znížiť v takýchto podmienkach deficit verejných financií z 2,3 % v roku 2005 na 1,7 % v roku 2009 nie je naozaj žiadny heroický výkon.

Vláda navyše neplní svoje záväzky a zavádza. Predseda vlády inicioval podpis "Deklarácie spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slovenskej republike", popri vláde sa pripojili zamestnávatelia, odbory a ZMOS. Vláda sa okrem iného v tejto deklarácii zaviazala v časti I., bode 1 b, c "v záujme zabezpečenia stability a udržateľnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja plniť po zavedení eura k 1. januáru 2009 záväzky vyplývajúce z revidovaného Paktu rastu a stability, osobitne naďalej konsolidovať verejné financie".

Vláda tento záväzok neplní a vo východiskách verejných rozpočtov to odôvodňuje potrebou vyššej solidarity a budovaním infraštruktúry. Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Napríklad diaľnice sa majú podstatnou mierou financovať cez PPP projekty, teda mimo verejných rozpočtov.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!