>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

SMER(om) k dlhu

Pondelok, 28. 9. 2009

Pred pár dňami som sa zúčastnil televíznej diskusie so štátnym tajomníkom ministerstva financií Františkom Palkom. Keď som povedal, že ekonómovia sa zhodujú v tom, že pre malú a otvorenú ekonomiku, ako je slovenská, bude životne dôležité udržať do budúcnosti zdravé verejné financie a zlepšovať podnikateľské prostredie, vehementne prikyvoval. A hneď sa aj hrdo prihlásil k tomu, že vláda práve to robí.

Žiaľbohu nerobí, robí pravý opak. Slovensko sa prepadáva vo všetkých najnovších medzinárodných rebríčkoch, čo sa týka ekonomickej slobody, podnikateľského prostredia alebo celkovej konkurencieschopnosti. V posledne menovanej štúdii sme sa dokonca v oblasti vládneho klientelizmu a korupcie ocitli na 127. mieste zo 133 hodnotených krajín, spomedzi európskych na úplne poslednom.

V oblasti verejných financií je to veľmi podobné. Ficova vláda rozumne nehospodárila ani v dobrých, a nerobí tak ani v zlých časoch. V roku 2008 sme ešte dosiahli vysoký rast 6,4 %, deficit verejných financií bol však o 10 mld. Sk vyšší ako rok predtým a dosiahol 2,2 % HDP, čím sme porušili aj záväzky z európskeho Paktu rastu a stability.

V tomto krízovom roku je to ešte horšie. Plytvanie a rozhadzovanie vydáva minister financií za stratégiu boja proti kríze, kým všetci ostatní - jednotlivci, domácnosti, firmy, obce, mestá, ale aj okolité štáty, vedia, že v kríze je potrebné šetriť. Príjmy štátu sa výrazne prepadli, výdavky ostali nezmenené. Výsledkom bude, že tohtoročný deficit budeme mať o 30 až 60 % vyšší ako okolité krajiny V4 (ČR 4,8 %, MR 4,3 %, PR 3, %, SR 6,3 %).

Absencia potrebných úsporných opatrení na výdavkovej strane rozpočtu, spolu s bezprecedentným plytvaním a rozkrádaním verejných zdrojov, vedú k raketovému rastu zadlženosti krajiny. V tomto roku vzrastie verejný dlh o 140 mld. Sk (4,6 mld. eur), čo na každú štvorčlennú rodinu znamená rast dlhu o 100 000 Sk (3 320 eur). Tento nárast dlhu znamená, že len v budúcom roku zaplatíme na úrokoch o 6 mld. Sk viac, ako v prípade nezvýšenia dlhu. Vláda pritom nemá 3 mld. Sk na predĺženie poberania podpory v nezamestnanosti tým, ktorí sa v dôsledku krízy ocitli bez práce, a ktorých príjem po polroku poberania podpory klesne na osminu oproti pôvodnému.

Ak sa chcete o narastaní našej zadlženosti dozvedieť viac, odporúčam stránku( zadlzili.sk). Kým ste čítali tento stĺpček, vzrástol náš verejný dlh zhruba o 350 000 Sk. Ak by ste (aj) čítali rýchlejšie, (ne)bolo by to menej.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!