>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Trápne zahmlievanie

Pondelok, 3. 6. 2013

Na tomto mieste som už písal, ako ministerstvom financií vypracovaný a vládou schválený dokument Program stability, demaskuje neschopnosť vlády konsolidovať verejné financie tak, aby to neohrozovalo úspešnú budúcnosť slovenskej ekonomiky. Len na pripomenutie, v rozpore so všetkými odporúčaniami dosiahne v tomto roku podiel úspor centrálnej vlády na fiškálnej konsolidácii len úbohé 2 %, pričom väčšina konsolidácie sa dosahuje zvýšením priamych daní a odvodov a zdecimovaním druhého piliera. Chcem poukázať na ďalšiu zaujímavosť z Programu stability. Ide o dosť úbohé a trápne zahmlievanie pri porovnaní výkonu v oblasti konsolidácie medzi Radičovej a Ficovou vládou.

Porovnanie rokov 2011 a 2013 je zaujímavé tým, že nešlo o volebné roky, nedošlo k zmene vlád a tie nesú plnú zodpovednosť za to, koľko a ako boli či sú schopné ozdravovať verejné financie. Meria sa to tzv. konsolidačným úsilím, čo je vlastne zmena salda verejných financií očistená o tie vplyvy, ktoré sú mimo dosahu vlády. Konsolidačné úsilie teda vyjadruje čistý vplyv vlády na zlepšenie, resp. zhoršenie stavu verejných financií. Konsolidačné úsilie je v Programe stability podrobne analyzované, ak by ste sa chceli dopátrať k porovnaniu rokov 2011 a 2013, máte smolu. Keďže sa téme nedalo vyhnúť, autori materiálu z MF to vyriešili takto: „Priemerné ročné konsolidačné úsilie v rokoch 2010 – 2012 dosiahlo 1 % HDP, v roku 2013 sa konsolidačné úsilie odhaduje vo výške 1,2 %.“ Pekné, však? Zdá sa, že Ficova vláda konsoliduje viac, ako Radičovej. Kamufláž a trápne zahmlievanie.

Zhruba v tom istom čase, ako vláda schválila Program stability, publikovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov. V ňom už porovnanie konsolidačného úsilia v rokoch 2011 a 2013 nájdete a hneď je zrejmé, prečo ministerstvo financií a vláda v Programe stability zahmlievajú a kamuflujú. Kým konsolidačné úsilie v roku 2011 bolo 3,1 % HDP, RRZ predpovedá na rok 2013 konsolidačné úsilie 0,8 %. RRZ predpokladá, že konsolidačné úsilie Ficovej vlády počas celého štvorročného obdobia 2013 až 2016 dosiahne 3,0 % HDP, a teda bude nižšie, ako konsolidačné úsilie Radičovej vlády počas jediného roka, roka 2011 (3,1%). Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!