>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Vzdelaní sú nebezpeční

Nedeľa, 12. 1. 2014

Benjamin Disraeli výstižne definoval rozdiel medzi politikom a štátnikom – kým politik myslí na budúce voľby, štátnik myslí na budúce generácie. Myslím si, že práve v tomto je zakliaty problém mnohých demokracií – máme zúfalý nedostatok štátnikov a prebytok politikov. Konflikt medzi potrebou štrukturálnych reforiem, ktoré by riešili dlhodobé problémy a výzvy, a krátkodobými politickými záujmami vyplývajúcimi z volebného cyklu je v pozadí väčšiny problémov, ktorým dnes čelíme. Vysoké deficity a dlhy verejných financií, neudržateľné dôchodkové systémy, nedostatočná a zaostávajúca konkurencieschopnosť, nepružný trh práce, zlá kvalita vzdelania, to všetko sú veci, ktorými nakladáme budúcim generáciám väčšie a ťažšie bremeno. Doslova žijeme na ich úkor. Je to nielen smutné, ale aj kruté a podlé. Ide o naše deti a deti našich detí, ktoré sa nevedia brániť. Buď ešte nemajú volebné právo, alebo ešte ani nežijú. A tí, ktorí už to volebné právo majú, si často tieto veci a súvislosti neuvedomujú. Miera, v akej si ich uvedomujú, do značnej miery súvisí s kvalitou vzdelania, aké sa im dostane. S kvalitou vzdelania úzko súvisí aj to, či budeme čoraz viac upadajúcou montážnou dielňou Európy, alebo dokážeme našu krajinu zmeniť na modernú, na poznatkoch a vedomostiach založenú spoločnosť.

Počas uplynulých dní práve v tejto oblasti pribudli dve nové správy, ktoré veľa dôvodov na optimizmus nedávajú. Obidve sú z dielne ministra školstva Čaploviča. Tou prvou je avizované zníženie financovania súkromných škôl a tou druhou zase zvýhodňovanie niektorých študijných odborov, ktoré ministerstvo považuje za perspektívne a potrebné. Ak sú niektoré súkromné školy nekvalitné, nech im ministerstvo odoberie akreditáciu, ale nech netrestá všetky súkromné školy.

Rovnako problematický je ministerstvom školstva vypracovaný zoznam preferovaných učebných odborov. Nájdete v ňom chovateľov oviec, rybárov, umeleckých keramikárov, ale nie sú tam strojárske či IT špecializácie. Tento zoznam sám osebe najlepšie ilustruje, ako to dopadne, keď chce víťazov vyberať štát.

Ak by minister Čaplovič chcel stav a kvalitu nášho školstva zlepšiť, a nie zhoršiť, pokračoval by v snahe svojho predchodcu Eugena Jurzycu, ktorý prijímal opatrenia na zvýšenie konkurencie a motivácie na zlepšovanie kvality škôl. Čaplovič sa vydal opačným smerom.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!