>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Príhovor garanta

Milí priatelia,

pred niekoľkými týždňami som sa rozhodol, že zintenzívnim komunikáciu s verejnosťou aj formou zriadenia vlastnej web stránky a vstupom na Facebook. Uvažoval som o tom už dlhšie a teraz som sa konečne odhodlal.

Rozhodol som sa, že moja stránka by nemala mať len štandardný obsah. Všetkým, ktorí budú mať záujem, ponúkam aj niečo navyše, a to výnimočnú formu vzdelávania na Univerzite pre moderné Slovensko.

Už od čias môjho štúdia na Vysokej škole ekonomickej rozmýšľam nad tým, ako funguje svet, najmä však nad tým, ako funguje ekonomika. Čo sú hybné sily vývoja, čo je dôležité a čo nie, prečo sú niektoré krajiny úspešné a iné nie, ako sa tieto veci menia, čo je možné alebo nevyhnutné urobiť, aby sa veci zmenili k lepšiemu.

Osud mi dožičil, že som sa týmito otázkami mohol zaoberať na úrovni teoretickej aj praktickej. Najskôr som sedem rokov učil na Vysokej škole ekonomickej, neskôr som sa týmto otázkam venoval v troch slovenských vládach ako ich člen a niekoľko rokov aj ako šéf ekonomického think tanku MESA10. Mal som možnosť zúčastniť sa na desiatkach odborných konferencií a seminárov vo svete, štyri roky som bol členom Ecofinu, teda rady ministrov financií členských krajín EÚ, osem rokov som zastupoval Slovensko na výročných zasadnutiach Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, kde sa o týchto otázkach intenzívne diskutovalo. Za svoju najdôležitejšiu skúsenosť považujem možnosť podieľať sa na ekonomickej a spoločenskej transformácii Slovenska z komunistickej krajiny na demokratickú, z centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú.

Prednášky, s ktorými sa oboznámite na tejto stránke, sú jednoduché a zrozumiteľné. Odborných vedeckých štúdií a modelov rôznych ekonomických škôl je nespočetné množstvo a ja nemám v úmysle rozširovať ich rady. Mojím cieľom je predostrieť vám svoj pohľad na to, ako funguje svet, najmä svet ekonomiky. V dnešnej dobe sme doslova zaplavení obrovským množstvom informácií, preto nám chýba základná orientácia v problematike, chápanie širších súvislostí a základných vývojových trendov. Dalo by sa parafrázovať, že pre stromy nevidíme les. Mojou ambíciou teda bude vytiahnuť vás na balóne nad tieto stromy informácií, aby ste sa zhora pozreli na to, ako vyzerá celok, ako vyzerá les.

Prostredníctvom tejto univerzity vám chcem predostrieť svoj pohľad, vedomosti, skúsenosti a názory na ekonomiku, reformy a veci s tým súvisiace. Napr. ako funguje globálna ekonomika, aké postavenie v nej má naša krajina a ekonomika, prečo a ako vznikla súčasná svetová ekonomická kríza, aké výzvy, problémy, ale aj príležitosti sú pre nás v súčasnosti najdôležitejšie a podobne.

Uvedomujem si, že veci, o ktorých chcem písať a hovoriť, sú často citlivé a kontroverzné a že rovnako môžu byť vnímané aj moje názory. Nechcem a nebudem ich nikomu vnucovať. Chcem svoje názory ponúknuť tým, ktorých zaujímajú a chcem vytvoriť aj priestor na diskusiu. Moje názory sú založené predovšetkým na viere v slobodu, trhovú ekonomiku, obmedzené zasahovanie štátu len v tých oblastiach, kde je to odôvodnené a efektívne.

Počas posledných rokov som absolvoval desiatky prednášok a diskusií, najmä so študentami, vo všetkých kútoch Slovenska, ale aj v Prahe a Brne. Aj tieto diskusie, na ktorých sa študenti živo zaujímali o vyššie uvedené témy, ma priviedli k myšlienke spustenia univerzity.

Štúdium bude fungovať formou troch trimestrov ročne, každý bude pozostávať z ôsmich týždňov, v rámci ktorých vám ponúknem jednu prednášku týždenne.

Nebojte sa, nebudú dlhé a pokúsim sa, aby boli zrozumiteľné. Budú publikované na mojej stránke v písomnej forme, ale aj vo forme videoblogu. Po skončení každého trimestra uskutočním verejnú prednášku, na ktorej odprednášam celý blok preberaný v rámci daného trimestra.

Teším sa na vás a na diskusiu s vami!

Ivan Mikloš