>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Nový systém financovania samosprávy na Slovensku (1998)

Obal knihy

Mikloš, Ivan, Nižňanský, Viktor, Žárska, Elena: Nový systém financovania samosprávy na Slovensku. Bratislava: MESA 10, 1998.

Mikloš, Ivan, Nižňanský, Viktor, Žárska, Elena: New system of financing public administration in Slovakia. Bratislava: MESA 10, 1998.

Zmena systému financovania je neoddeliteľnou súčasťou reformy verejnej správy. Sleduje najmä zvýšenie zodpovednosti jednotlivých úrovní verejnej správy pri rozvoji krajiny, sprehľadnenie doterajšieho systému, zvýšenie uplatnenia princípov motivácie, solidarity a spravodlivosti, stabilizáciu pravidiel a prostredia, racionalizáciu výdajov verejnej správy, postupné znižovanie miery prerozdeľovania zdrojov v rámci verejných rozpočtov. Zmena by mala prispieť k vytvoreniu podmienok pre znižovanie daňového zaťaženia občanov Slovenska.