>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

8. prednáška:Sebestačnosť, konkurencieschopnosť a nezadĺženosť (Ronald Ižip)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 17. 4. 2014

Peter Geršák

Dobrý deň
Táto prednáška by mala byť povinná pre všetkých ľudí, aby sa zamysleli nad politickými stranami a politikmi ktorých budú voli. Neskôr aby sme sa nečudovali, že naše deti zo Slovenska odchádzajú preč. Všetko je to o kultúre našej spoločnosti a múdrosti.
Ďakujem.

22.04.2014 | 13:30:03