>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

8. prednáška:Použitie piatich princípov finančnej gramotnosti v praxi (Matúš Jarečný)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 11. 4. 2013

Vítam vás na poslednej prednáške o FINANČNEJ GRAMOTNOSTI.

Týchto 8 tém bol MINI – kurz v oblasti, o ktorej ste si možno mysleli, že ju už máte dávno v malíčku. Ale o čom ste možno nikdy nerozmýšľali je fakt, že tá oblasť je systémová a dlhodobá.

Prečo hovorím o MINI - KURZE? Preto lebo vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je celoživotný proces a nie jednorazový akt.

Ja osobne sa touto problematikou zaoberám na profesionálnej úrovni už vyše 3 rokov. Zisťujem, ako mladí ľudia už počas štúdia na stredných a vysokých školách naberajú základy FG prostredníctvom nášho e – learningového vzdelávania, školení a počítačového simulátora HRA O ŽIVOT, kde si človek nasimuluje svoj vlastný život, aby vedel reagovať na všetky životné situácie, ktoré ho ešte len čakajú. Čiže svojím spôsobom trenažér života.

Poďme si teraz spoločne zrekapitulovať, o čom sme sa tu v predchádzajúcich témach rozprávali.

Finančná gramotnosť je systémovo rozložená, skladá sa z 5 princípov, pričom ani jeden z nich nemôže byť vynechaný. Ale dôležitejšie je, že 5 princípov finančnej gramotnosti je využiteľných v každej sfére života (peniaze, práca, kariéra, vzťahy, škola...)

Ja som si pre vás na koniec tohto trimestra ako bonus vybral pohľad, ako sa pozerať na FG z pohľadu podnikateľa. Podotýkam, týmto textom som vyhral túto súťaž o lektora pre UPMS.

Skúsme sa pozrieť na finančnú gramotnosť z pohľadu podnikania. Podnikateľ, ktorý predtým než začne podnikať musí najprv danému oboru ROZUMIEŤ. To, že už tomu oboru dostatočne rozumie a je v ňom dobrý, tak automaticky na tom začína ZARÁBAŤ. Vie už veľmi dobre, že ako náhle niečomu rozumie tak mu to prinesie na oplátku aj určitú sumu peňazí.

Tým, že podnikateľ zarába, tak zisťuje, že jeho informácie o obore jednoducho na to, aby bol konkurencieschopný už nestačia. A tak automaticky začne SPORIŤ, čo znamená sporiť si peniaze, vzdelávať sa v obore, získavať stále viac informácií pre rozkvet jeho podnikania, stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi a následne získanie nových kontaktov, vzťahov a ich využitia za účelom vyššie spomenutého bodu ZARÁBANIA.

V prípade, že podnikateľ už rozumie špičkovo oboru, zarába v ňom, nasporil si peniaze a získal ešte lepšie vedomosti napr. z riadenia a vedenia ľudí, z legislatívy, získal nové kontakty pre podnikanie, tak automaticky to začne učiť svojich zamestnancov (manažérov) tým, že začne INVESTOVAŤ. Začne investovať svoje peniaze do nákupu nových strojov, svoj čas do svojich riadiacich zamestnancov, ktorí riadia podnik počas podnikateľovej neprítomnosti, aby sa približovali jeho úrovni a zvládali riadiace povinnosti.

Ako náhle podnikateľ svoje vedomosti posunul ďalej, je potrebné, aby svoje podnikateľské impérium OCHRÁNIL.  Ochrániť svoje peniaze musí hlavne pred infláciou a štátom, ale samozrejme aj pred rôznymi lákavými ponukami, špekulantmi, ktorí čakajú na to, kedy konečne podnikateľ spraví chybu vo svojom podnikaní, a nepodarí sa mu nechať pokope všetky princípy finančnej gramotnosti. Stačí, že iba jeden jediný princíp vynecháme a je tu PROBLÉM.

História vypovedá o tom, že národy, ktoré sa zaujímali o finančnú gramotnosť  vždy prosperovali. Prispeli k rozvoju ľudstva a obohatili ho o nové formy obchodu. Naopak, tam kde sa zanedbávalo vzdelávanie o financiách, vládla chudoba, barbarstvo a stagnácia. Ani po tisíckach rokov sa postoj ľudí k financiám veľmi nezmenil. Stále je to tabuizovaná oblasť, o ktorej sa vraj nepatrí v spoločnosti rozprávať pred druhými. 

Prečo sa vzdelávať vo finančnej gramotnosti? To je jasné! Veď predsa najlepším poradcom pre vás môžete byť len vy sám, lebo najlepšie poznáte svoju situáciu. Ak máte potrebné informácie, dokážete optimálne reagovať na všetky zmeny. Nemusíte vedieť všetko, stačí keď viete, kde máte hľadať potrebné informácie a s kým máte možnosť to skonzultovať.

Internet priniesol ďalšiu vymoženosť. Online video kurzy, tzv. e - learning. Na to, aby sa mohlo overiť skutočné zvládnutie nadobudnutých poznatkov existujú maklérske spoločnosti, ktoré vám môžu poslúžiť ako školská dielňa. Taktiež môžete využívať aj online testovanie. Nič však nenahradí prax. Ak to naozaj myslíte vážne, odporúčam vám ísť do praxe a ktovie, možno sa Vám to zapáči a viete navýšiť svoj terajší príjem. Tým pádom dostanete svojho osobného trénera, ktorý Vám dáva okamžitú spätnú väzbu. Tento uzavretý vzdelávací systém podstatne urýchľuje proces učenia a jeho efektivitu. Učiť sa môžete prakticky stále, keď máte voľný čas alebo popri mimoškolských alebo mimopracovných aktivitách, záľubách, cestovaní, športe a odpočinku. 

Poďme si teda ešte zhrnúť tú našu finančnú gramotnosť do takého DESATORA:

1. Učte sa rozumieť peniazom – FG

    -V prvom rade sa učte a pochopte, čo peniaze sú a čo je hodnota.

2. Urobte si rozpočet, zapisujte výdavky

    -Aby príjmy a výdaje boli v poriadku. Viesť si rodinný rozpočet.

3. Pracujte a zarábajte peniaze

    -Ale nie hocijako, minimálne ako SZČO.

4. Sporte si a otvorte si účet v banke

    -Nie hocikde, tam kde vám to aj zarába a účet v banke, ktorý je pre vás výhodný. Mal by pre vás slúžiť iba ako elektronická peňaženka.

5. Poistite sa na život a následky úrazu

    -Dá sa to aj za 3-5 € a nie za polovicu šetrenia, napr. za 50 €. Čo najlacnejšie.

6. Zabezpečte si vlastné bývanie

    -Kedy? V 40-tke, keď Vás už doma vyhadzujú? Čím skôr predsa.

7. Dajte si životný cieľ a naplánujte jeho realizáciu

    -Je jedno koho počúvate, čo sa týka cieľa či je to Ivo Toman, Napoleon Hill alebo dokonca Rytmus. Ale musí byť ten cieľ váš a treba robiť všetko preto, aby ste ho aj realizovali.

8. Svoje účty plaťte presne a včas

    -No hlavne preto, aby ste sa zbytočne nezadĺžili, neplatili zbytočné penalizácie.

9. Nasporené peniaze majte spoľahlivo uložené.

    -Už viete, že matrac alebo ponožka to nie je.

10. Podeľte sa s ostatnými o svoje vedomosti

     -Poznáte nejakého človeka, ktorý by zbohatol úplne sám? Taký neexistuje.

Napr. taký Henry Ford. Vymyslel auto. Mohol si ho nechať iba pre seba, ale on ho začal predávať a rozhýbal celú Ameriku. Tak isto Mark Zuckerberg, vymyslel Facebook. Mohol tam byť iba on a jeho 3 kamaráti. On to posunul do sveta a dnes je tam viac ako 1 miliarda ľudí.  Takže aj toto je tajomstvo úspechu finančnej gramotnosti!

Povedzme si otvorene vedomosti a informácie sú kľúčom k vašej nezraniteľnosti a finančnej pevnosti.

Vlastniť majetok, to je obrovská zodpovednosť a starosť. Ak majetok nebudete rozmnožovať, zmenší sa.

Ak ho nebudete chrániť, stratíte ho.

Dobre spravovaný majetok dáva ľuďom pracovné príležitosti, zabezpečuje rozvoj regiónov, ľudí, celých rodín.

Človek dokáže počas života tvorivou prácou vytvoriť obrovské hodnoty. Druhí to dokážu šmahom ruky zničiť. Preto si vážme ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty a pomáhajú aj druhým dôstojne a spokojne prežívať svoj život. Každý by mal začať u seba.

Najprv získať potrebné vedomosti a neskôr ich uplatniť v praxi.

Potom svoje skúsenosti odovzdajte ďalšej generácii. Je našou povinnosťou chrániť majetok otcov, rozvíjať ho, skvalitňovať a pripravovať pôdu pre našich nástupcov.

Ja ďakujem UPMS za priestor posunúť určité dôležité informácie ďalej a takisto aj vám študenti a poslucháči za priazeň a pevne verím, že budete mať stále chuť vzdelávať sa a zbierať informácie, ktoré vás posúvajú vpred.  Ďakujem za pozornosť.

Matúš JAREČNÝ

manažér, lektor

www.akademiafg.sk

.(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíte mať zapnutý JavaScript)

0915 172 398

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna.