>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

8. prednáška:Ako ozdraviť verejné financie tak, aby zase neochoreli (Ľudovít Ódor)

Lektor: Ľudovít Ódor | Štvrtok, 14. 7. 2011

Mnohé krajiny na vlastných chybách prišli na to, že v uplynulých rokoch až desaťročiach hospodárili veľmi nezodpovedne. Teraz musia prijímať drastické opatrenia, ktoré najviac dopadajú na slabšie vrstvy obyvateľov, ktoré nemajú dostatočné finančné rezervy a sú najviac vystavené rizikám straty zamestnania. Štrajky, protesty a záchranné balíčky sa stali každodennou súčasťou verejných diskusií. Tak ako sedemdesiate roky uplynulého storočia boli označované ako perióda „veľkej inflácie", nasledujúce roky by mohli byť pokojne nazvané ako obdobie „vysokého dlhu". Navyše, vyspelý svet sa bude musieť vysporiadať aj s nižším ekonomickým rastom v dôsledku dozvukov krízy a čeliť bude aj nákladom zo starnutia populácie. V tejto situácii je potrebné aj na Slovensku urobiť všetko preto, aby sme sa poučili z cudzích chýb a aby sme sa nedostali na čiernu listinu finančných trhov.

Verím tomu, že v hlavách našich politikov nie je možnosťou ani bankrot a ani hyperinflácia, a preto nevyhnutným prvým krokom je konsolidácia verejných financií, teda zníženie deficitu na udržateľné úrovne. Podľa skúseností z iných krajín je dobré, že viac ako polovica opatrení sa sústreďuje na výdavkovú stranu, ako aj to, že pri zvyšovaní daní dominuje odstránenie výnimiek, nepriame dane a dane, ktoré najmenej škodia ekonomickej aktivite. Pozitívne možno hodnotiť aj snahu chápať konsolidáciu širšie, teda cez prizmu „3S" stratégie: krátkodobé a často plošné škrty musia byť doplnené štrukturálnymi reformami a opatreniami, ktoré zvyšujú odolnosť systému v dlhodobom horizonte. V rokoch 2002 až 2006 táto stratégia priniesla úspech. Teraz je situácia zložitejšia, ale treba urobiť maximum pre dôslednú implementáciu všetkých avizovaných zmien, aby náklady v podobe utlmenia ekonomickej aktivity boli čo najmenšie.

Čo je však zárukou, že vysoké deficity sa nevrátia o niekoľko rokov a neocitneme sa v situácii, kde sú momentálne mnohé periférne krajiny Európskej únie? Je to veľmi dôležitá otázka, keďže vieme, že politici majú sklony k deficitnému hospodáreniu. Často a radi zahmlievajú čísla, nie vždy zvažujú následky svojich opatrení v dlhodobom horizonte a podliehajú rôznym záujmovým skupinám. Mnohokrát je pre nich najlepším obdobím na konsolidáciu „zajtra". Práve preto udržateľnosť konsolidácie závisí od toho, do akej miery sa nám podarí obmedziť sklony k deficitom. Ako zabezpečiť aby „novoročné rozpočtové sľuby" netrvali len krátke obdobie.

Mikroekonomické štúdie nám ukázali, že šance na úspech sú vyššie, ak zavedieme mechanizmus záväzkov v štyroch jednoduchých krokoch: stanovíme cieľ, určíme pokutu, zvolíme rozhodcu a podporovateľov. Potom už je pre pôžitkára oveľa ťažšie prekaziť úmysly plánovača.

Čo keby sme tieto poznatky preniesli k rozpočtovej politike? Mali by sme využiť dlhovú krízu na to, že súčasná atmosféra je natoľko zlá, že politici sú ochotní uvažovať o mechanizmoch záväzkoch aj pre seba samých. Zároveň to navrhujú aj mnohé medzinárodné inštitúcie. Roztrhlo sa vrece s odporúčaniami ohľadom schvaľovania národných fiškálnych pravidiel alebo napríklad s návrhmi na založenie nezávislých fiškálnych inštitúcií.

Podľa mňa je najlepšou cestou schválenie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, pokiaľ možno ústavnou väčšinou. V tomto zákone by sme mohli správne namiešať všetky potrebné ingrediencie. Cieľom by boli fiškálne pravidlá, ktoré by boli spojené so sankciami v prípade nedodržiavania. Úlohu rozhodcu by hrala nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a podporovateľom by bola verejnosť cez transparentné a včasné informovanie. O tom, že to nie je len sci-fi svedčí aj fakt, že existuje parlamentná odborná skupina, ktorá sa touto možnosťou zaoberá.

Nezostáva nám nič iné len dúfať, že sa nájde dostatok politickej vôle a odvahy a podarí sa túto koncepciu uviesť do života. Nikto nehovorí, že to chorobu sklonu k deficitom vykynoží, ale verím tomu, že nezodpovedné hospodárenie výrazne obmedzí. Potom bude oveľa menej ohrozovať presunom finančného bremena sociálne štandardy našich detí a vnukov. A o to nám v konečnom dôsledku ide. Potrebujeme lobistov za ešte nenarodených daňových poplatníkov.

Milí študenti, dámy a páni. Ďakujem pekne za pozornosť, ktorú ste mi celý trimester venovali. Dúfam, že ste sa dozvedeli niekoľko nových skutočností a prajem vám veľa úspechov a zaujímavých prednášok v ďalších trimestrov. Dovidenia.

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 3. Zobraziť celú diskusiu.

Marián Prekop

Ďakujem za aktuálne prednášky v tomto trimestri a teším sa na nasledujúce zaujímavé témy. Dúfam, že vaše zámery sa vám podarí presadiť vo vláde aj v parlamente a uspešne ich zaviesť do života.
Držím palce.

21.07.2011 | 20:50:39
Pavel Šimon

Aj ja ďakujem za úsilie do nás vkladané.
Moje subjektívne odporúčanie: zvýšiť trošku náročnosť testov. Ja som v posledných piatich prednáškach najskôr urobil test a až potom som išiel čítať prednášku. I napriek tomu som minimálne “vyhovel”, sem tam dokonca “exceloval”.
A poznámka na záver: želám, nie len nám tu v škole, ale aj ostatným, nech to čo bolo prednášané sa začne objavovať aj v praxi.

14.07.2011 | 20:28:55
Daniela Leitmanová

Ďakujeme za obsažné prednášky a triezvy pohľad na vedenie národohospodárstva. Dúfajme, že legislatívne zámery v tejto oblasti sa stanú skutočnosťou.
Držme si palce !!

14.07.2011 | 19:54:05