>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Úvod k 3. trimestru 1. ročníka

Lektor: Ivan Mikloš | Streda, 16. 2. 2011

Milí študenti UPMS!

Čas letí a už tu máme tretí trimester prvého školského roka na našej internetovej univerzite. Rozrástla sa, evidujeme vyše 4 600 študentov (4 655). To je skvelé! Veľmi si vážim váš záujem, je to pre mňa veľmi príjemný a radostný, ale aj zaväzujúci pocit.

Veľmi chcem, aby sa naša univerzita stala trvalým životaschopným projektom, ktorý bude zvyšovať mieru informovanosti a vzdelanosti v ekonomickej oblasti a neskôr možno aj v iných. Ako som už spomínal pri zahájení tohto projektu, ambíciou UPMS nie je nahrádzať existujúce univerzity, školy, think-tanky, či výskumné inštitúcie. Cieľom tohto projektu je poskytnúť ľuďom prostredníctvom internetu informácie v súvislostiach, informácie o tom, ako sa vyvíja svet, čo sa deje a prečo, aké sú hlavné skupiny názorov na príčiny a možné riešenia dnešných či budúcich problémov.

Dnes, vo svete internetu, už nie je problémom nedostatok informácií, ako to bolo ešte pred niekoľkými desiatkami rokov. Dnes je problémom skôr príliš veľa rôznorodých informácií, ktoré môžu u ľudí, ktorí sa jednotlivým oblastiam nevenujú profesionálne, vyvolať pocit chaosu a beznádeje, alebo môžu viesť k ilúzii jednoduchých a skratkovitých riešení.

UPMS má od začiatku ambíciu jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom na krátkom priestore ponúknuť ucelený pohľad na to, ako funguje svetová, európska a slovenská ekonomika, od čoho závisí bohatstvo, prečo vznikajú krízy, ako by mali byť riešené a podobne. Chceme upozorniť aj na problémy, ktoré môžu prísť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj prídu, ale ukázať aj riešenia a perspektívu.

Od druhého ročníka pripravujeme aj niektoré zmeny, ktoré by mali zvýšiť kvalitu a atraktívitu poskytovaných prednášok. Zatiaľ nechcem veľa prezrádzať, ale môžem snáď uviesť, že chcem do projektu UPMS vtiahnuť aj ďalších ekonómov, ktorých názory si vážim a ktorých prednášky by mohli byť pre vás zaujímavé. Zatiaľ ich mená neprezradím, ale s niektorými z nich už rokujem.

V prvom trimestri našej univerzity sme diskutovali o problémoch globalizácie, chudoby, ekonomického rastu, ekonomickej úrovne a šťastia. V druhom trimestri sme prebrali tému globálnej finančnej a ekonomickej krízy z pohľadu keynesiánskej a rakúskej školy. Dotkli sme sa aj veľkej hospodárskej krízy a rôznych názorov na jej príčiny a spôsoby riešenia.

Hlavnou témou tretieho trimestra, ktorý práve začína, bude dlhová kríza a eurokríza. Tieto témy spolu veľmi úzko súvisia a spôsob, akým budú vyriešené, ovplyvní do značnej miery obraz sveta, svetovej a európskej ekonomiky. Globálna finančná a globálna ekonomická kríza sa preliala do globálnej dlhovej krízy a platí, že problémy zďaleka nie sú zažehnané. Zároveň platí, že globálny charakter dnešného sveta môže potenciálne problémy ešte viac komplikovať a zhoršovať. Svet sa mení a mení sa stále rýchlejšie. Poznať a chápať tieto zmeny môže byť veľmi užitočné, nehovoriac už o tom, že je to určite veľmi zaujímavé.

V tomto, treťom trimestri prvého ročíka UPMS vám ponúknem svoj pohľad na to, ako (a prečo) sa vyvíjala svetová ekonomika od Veľkej hospodárskej krízy po dnešok tak, ako sa vyvíjala, aké sú najväčšie výzvy, ktoré stoja dnes pred vyspelými krajinami, najmä Severnou Amerikou a západnou Európou, prečo má euro problémy, aké sú možné riešenia dnešnej situácie a ako v tom všetkom vyzerá Slovensko a naše perspektívy.

Želám vám teda veľa užitočných informácií a zaujímavých poznatkov pri sledovaní prednášok tretieho trimestra prvého ročníka UPMS.

Pozn.: Za touto prednáškou NENASLEDUJE TEST, keďže ide o úvod do 3. trimestra.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA K 3. TRIMESTRU 1. ROČNÍKA:

Johnson, Simon and Kwak, James: 13 bankers, Pantheon books, New York, 2010
Reinhfart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S.:This time is different, Princeton University Press, 2009
Brooks, Arthur C.: The Battle, Basic Books, New York, 2010
Rajan, Raghuram G.: Fault Lines, Princeton University Press, 2010
Roubini, Nouriel and Mihm, Stephen: Crisis Economics, The Penguin Press, New York, 2010
Bergh, Andreas and Henkerson, Magnus: Government size nad implications for economic growth, The AEI Press, Washington DC, 2010
Autoři CEPu o euru, CEP 2010
Schiff, Peter a Schiff, Andrew: Ekonomické bajky, Dokořán, 2011
Sinn, Hans-Werner: Casino Capitalism, Oxford University Press, 2010
World Economic Outlook of The International Monetary Fund, IMF, 2010
The EEAG Report on the European Economy 2011, CESifo Munich, 2011
Smiley, Gene: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi, Liberální Institut, 2009
Bocker, Hans J.: Svoboda jménem zlato, Austria Gold CZ, 2009
Štefunko, Martin: Ekonómia slobody, Kalligram, Bratislava, 2005
Lachman, Desmond: Can the Euro Survive?, Legatum Institute, London, 2010

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 19. Zobraziť celú diskusiu.

Peter Struhár

Som rád, že sa môžem zúčastňovať aspoň takouto formou Vašich prednášok. Je to veľmi poučné a pekne Vám ďakujem. Držím palce vo Vašich náročných rokovaniach, o ktorých informujete aj na FB.
Večný študent smile

22.03.2011 | 14:53:41
Vladimír Briestenský

Zdravíme Vás p. Mikloš, napriek tomu, že sme už dávno vyšli zo školských lavíc, radi si prostredníctvom vašich prednášok zvyšujeme mieru vzdelanosti a informovanosti v ekonomickej oblasti.Prajem veľa úspechov. Zdenka a Vladko.

19.03.2011 | 18:40:15
Peter Petrovič

Dakujeme za všetko pán Mikloš smileTešíme sa na dalšie prednášky.

Vaši študenti grin

01.03.2011 | 12:53:41
Zuzana Zjavková

Veľmi sa teším na nové prednášky a veľa zaujímavých tém grin

20.02.2011 | 17:19:38
Dominik Drevický

...už len keby ten týždeň mal menej dní...aby sa tak dlho nečakalo na novú prednášku… :-D

18.02.2011 | 23:54:17