>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

2. prednáška:FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SPRÁVANIE, MOTIVÁCIU A PONUKU PRACOVNEJ SILY NA TRHU PRÁCE (Ľudo Kaník)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 26. 9. 2013

Test môžete urobiť, len ak ste zaregistrovaný(á) a prihlásený(á):

Prihlásenie študenta